ข่าวลือเป็นจริง: Twitter จ่าย Tweetdeck หลังจากนั้น

นักเล่นแฝดตเโคนร์ทั่วโลกรวมทั้งที่ไทยยิ่งรู้ดีว่า จะโจ้แฝดตเโคนร์แยกออกสนุก ปันออกสะดวก น่าจะโจ้เปลี่ยน “ร่างกายสนับสนุน” สถานที่เรียกกันว่า “Twitter client” ซึ่งเป็น app หรือไม่ก็ซอฟต์แวร์ที่เปรียบเสมือนหน้ากากลงมาคลุมกบิลกับข้อมูลความทั้งหลายปันออกดูคล่องใช้คืนง่ายขึ้นกว่าโจ้เปลี่ยนเว็บ Twitterมันสมองcom ซื่อและแอพเอ็ดสถานที่ฮิตจรทั่วโลกรวมหมดบนบานศาลกล่าวมือจับกับแห่งสมองกลก็คือ Tweetdeck สรรพสิ่งหุ้นส่วนชื่อเสียงเรียงนามเดียวกันซึ่งอยู่ในสภาพที่ลูกคลื่นดอน ประเทศอังกฤษล่าสุดบริษัท Tweetdeck เพราะว่าผู้บุกเบิกชื่อเสียงเรียงนาม Iain Dodsworth กับ CEO ชื่อ Dick Costolo พึ่งแถลงข่าวอย่างเป็นทางการว่ากองกลางถูก Twitter จ่ายกิจการหลังจากนั้นแน่ๆ หลังจากมีข่าวโคมลอยมาตั้งแต่ 2 พฤษภาคมที่ผ่านมาดุซื้อในราคา 40 – 50 เลี่ยนตราอเมริกา ทั้งๆ ที่ข่าวสารอย่างเป็นทางการ ที่ ระหว่างที่เขียนข่าวสารนี้ยังไม่มีจำนวนมีอยู่ข่าวแห่งน่าจะเป็นข่าวดีเพราะด้วยผู้ซื้อทั่วโลกก็คือว่าหุ้นส่วน Tweetdeck แจกแจงดุที่ทำการจะอีกต่างหากอยู่ในลูกคลื่นที่ดอนถัดไปด้วยกันปฏิรูปผลิตผลที่ชื่อเสียงเรียงนามเก่าก่อนทาบดีลตรงนี้สอดคล้องกับความพยายามก่อนกำหนดนี้ของ Twitter ที่การสกัด Twitter client รายอื่นประการ UberTwitter ข้าศึกสรรพสิ่ง Tweetdeck กระเป๋าแห้งจำต้องสับเปลี่ยนชื่อครอบครอง UberSocial จรเมื่อเดือนเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เป็นเหตุให้ภายหลังดีลนี้วันนี้ต่อจากนั้น ก็จักหลงเหลือ Twitter client รายใหญ่ก็ลงความว่า Seesmic ซึ่งมากหลายโจ้แฝดตเโคนร์ประเทศไทยเหลือแหล่มนุษย์ก็รู้จักมักคุ้นห้ามดีเสี่ยวๆชาว MarkettingOops พอใจด้วยกันใช้คืน client ตัวไหนกันบ้าง มาบอกไปสู่กันฟังนะขอรับ ขอบพระคุณภาพประกอบขนมจาก TechCrunch.com