ทำให้หยุด ‘นฤปเวศม์ท้าวมหาพรหม-ตุ๊ตรีมูรติ-ตุ๊เจ้าวิฆเนศ’ น่านพระราชประสงค์ร่างชั่วครู่พ้นไปจำกัด ปกปักรักษา COVID-19

ก็เพราะว่าในเวลานี้ไม่ปลอดภัย เช่นกันสถานการณ์การกระจายเชื้ออย่างรุนแรงสิ่งของ COVID-19 มุขเซ็นทรัลเวิล์ด แล้วจึงข้อมูลปิดเปล่าแบ่งออกเข้าไปเคารพบูชา ‘ตุ๊เจ้าตรีมูรติ’ กับ ‘ตุ๊เจ้าวิฆเนศ’ ใบหน้าต้นลานเซ็นทรัลเวิล์ดชั่วคราวแบบพ้นไปกำหนด ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคมเป็นต้นไปขณะเมื่อก่อนหน้านี้ มุขนฤปเวศม์ท้าวมหาพรหม เอราวัณ ตกลงข่าวปิดชั่วคราวแบบพ้นไปจำกัดพร้อมด้วยสาเหตุเดียวกัน เพราะริเริ่มตั้งแต่ 27 มีนาคมที่ผ่านมา