โหลดอ่อนพ MOTOR EXPO ยอมรับตั๋วแลงาน ครบถ้วนช่วยบำเหน็จเลิศขนมจาก PUMA

“การฉลองยานยนต์ ครั้งแห่ง 32” ชวนคนชมโหลดอ่อนพกำลังิเคชั่น MOTOR EXPO ผ่านโทรศัพท์มือถือ เพื่อรับบัตรเข้าชมกิจธุระให้เปล่า! ด้วยกันช่วยรางวัลวิเศษขนมจาก PUMAMOTOR EXPO สุดยอด Application บี้ดานพร้อมด้วยข่าวสารการทำงาน “MOTOR EXPO 2015” ตลอดข้อปลีกย่อยยานยนต์สาวปัจจุบัน รถยนต์กรอบความคิดสถานที่อนาคต กิจกรรมแห่งน่าดึงดูด, BUYER’S GUIDE ช่วยเลือกซื้อรถยนต์, บริการรถยอมรับส่งเพ่งการทำงานให้เปล่า, เสนอสถานภาพจราจร ครบครันแปลนที่จอดรถในที่บริเวณการทำงาน ฯลฯวิธีดาวน์โหลดด้วยกันติดตั้งเล็กพทหาริเคชัน MOTOR EXPO TOUCH ด้วย iPhone เข้าสู่ App Store จากไปแห่ง “Search” กับเลือกเฟ้นเสาะหาคำพูดว่า “Motor Expo Touch” กดปุ่ม “Free” แล้วกดปุ่ม “Install” เข้าประจำที่รายการด้วย Android เข้าสู่ Google Play จากไปแห่ง “Search” และเลือกสืบหาวจีดุ “Motor Expo” กดปุ่ม “Install” ติดตั้งโปรแกรมล่วกวน IPAD เข้าสู่ App Store จากไปที่ “Search” กับเลือกเฟ้นสืบหาคำพูดตวาด “Motor Expo”กดปุ่ม “Free” ต่อจากนั้นกดปุ่ม “Install” เข้าประจำที่รายการโหลดให้เปล่า!! ยอมรับตั๋วให้เปล่า!! และสนับสนุนรับรางวัลเลิศจาก PUMA I MOTORSPORT COLLECTION สิบ รางวัลขวับ ตั้งแต่วันนี้ – 13 เดือนธันวาคม 2558 ข้อมูลรายการผู้ดวงดีวันที่ 20 มกราคม 2559 ติดตามรายละเอียดทำให้ดีขึ้นคว้ามุข www.motorexpoมันสมองcoมันสมองth[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]