Duplicate Content

Duplicate Content ดีฉันมากมนุษย์อยู่ยงระแวงตวาดฉันใดดีฉันจำเป็นต้องยั่วเหตุ Duplicate Content กัน ก่อ seo ก็แค่ใส่ๆ กระไรเจียรก็ได้แห่งหนมี keyword แห่งอีฉันหวังที่จะก่อ seo เจียรมิได้สึกหรอ ??? จริงอยู่ตวาดติดสอยห้อยตามหลักเขตจากนั้นการทำ seo ก็เท่าใส่ keyword ที่หวังสร้าง seo แจกแน่นอนตามหลักการ แม้ว่าภายหลังที่ google ได้มาประกาศสงครามกับ นักทำ seo หลังจากนั้น ซึ่ง google ได้มา ออกลูก algorithm แห่งหนชื่อว่า google panda จากนั้นพวกเรานักทำ seo เลยจำต้องหันไปสนใจเกี่ยวการสร้าง seo มอบละเอียดลออขึ้นไป เพราะแม้อีฉันมัวแต่ก่อ seo แปลนเดิมทีๆ วรรณะสิ่งของเว็บดีฉันอาจจะตกลงหรือว่าถึงขั้นหายไปจาก google index เกินตกลง อย่างไรถือเอาว่า Duplicate Content Duplicate Content บ่งเหตุบริหารแห่งหนอิฉันมีเว็บไซต์อย่างน้อย 2 เว็บขึ้นไปหลังจากนั้นมีแก่นสารเหมือนกันเช่นตัวแบบอย่าง ฉันใด Duplicate Content ถึงสำคัญกับดักงานสร้าง seo เพราะว่า google ให้ความสำคัญกับดักคุณลักษณะสิ่งของเนื้อความ ไม่ก็ content พอให้ผู้สืบเสาะข่าวสารคว้าข่าวสารที่หวังเต็มแรงสุดโต่ง วิวัฒนาการของการว่าการกับดัก duplicate content ประกอบด้วยมาทุกก่อนกำหนด google panda Duplicate Content หรือจุดสำคัญแห่งย้ำกันแปลนคลอดเป็น 3 ประเภทดังนี้ True Duplicate ไม่ก็เนื้อความเช่นทุกอย่าง Near Duplicate ไม่ก็เนื้อความเช่นเดียวกันบางส่วน Cross-Domain Duplicate ไม่ก็จุดสำคัญเหมือนกันกับดักโดเมนอื่น ตัวอย่างสิ่งของ Duplicate Content โดเมนแห่งประกอบด้วย “www” กับดัก “non-www” งานแห่ง google หลงตวาดอีฉันก่อ duplicate content สามารถบังเกิดคว้า ดังนี้ดีฉันน่าจะแก้ไขอีกด้วยกระบวนการใส่ 301 redirect ไว้ที่เว็บไซต์สิ่งของดีฉันแล้วอีฉันก็เข้าไปที่ google webmaster tools เพื่อจะทำการตั้ง prefer domain Staging Servers ปัญหาตรงนี้เกิดจากงานแห่งอีฉันก่อสร้าง sub domain ขึ้นไปลงมาใหม่เพื่อที่จะเหตุบางอย่าง ได้แก่ ก่อ sub domain ขึ้นไปมาเพื่อสร้างเว็บไซต์นวชาตหรือว่าแม่แบบเว็บไซต์ด้วยว่าเว็บใหม่ปัญหาตรงนี้สะสางได้เพราะว่างานก่อ 301 redirect ด้วยกันไม่ปันออก google bot เข้าเก็บ content สิ่งของเว็บไซต์ http กับดัก https secure pages เมื่อดีฉันมี http กับ https เว็บไซต์ google เทียรเห็นว่า เป็นมนุชละเว็บกัน ดังนี้รวมหมด 2 เว็บ ย่อมดำรงฐานะเว็ตอนี่มีแก่นสารซ้ำกัน ปัญหานี้สมรรถสะสางคว้าโดยงานทำ 301 redirect Home-page Duplicates ไม่ก็เค้าหน้าจำเดิมแห่งหนย้ำกันกระบวนการนี้สมรรถแก้ไขคว้าเพราะว่า 301 redirect Session id, Affiliate Tracking, Functional Parameters กรรมวิธีขบปัญหาพวกนี้ถือเอาว่า เหยาะคุณค่า parameter เก็บแห่ง cookie เพื่อที่จะไม่แจก google คิดว่าอิฉันสร้างจุดสำคัญย้ำกัน ดีฉันจักมองเห็นแล้วตวาดปัญหา Duplicate Content ไม่ก็ เนื้อความย้ำกันดำรงฐานะอีกวัตถุหนึ่งที่ประธานมากดามชั้นการก่อ seo เหตุฉะนี้อีฉันน่าลงมาตั้งอกตั้งใจกับดัก duplicate content ห้ามได้จากนั้นนะครับผม ข้อเขียนเพราะว่า น้อยไพรษ์ เกรียงไกรลิปิมือ ทำ seo มิได้เนื้อความยาก /* custom css */ .td_uid_3_5efae5202d20c_randมันสมองtd-a-rec-img text-align: left; .td_uid_3_5efae5202d20c_rand.td-a-rec-img img margin: 0 auto 0 0;